ترێفه ی مانگه شه و !!!


تابش مهتاب!!!

 

bullet سالروز درگذشت ستاره ی موسيقی كُردی زنده ياد خانم مرضيه فريقی (مه رزيه فه ريقی).......

با نهايت تأسّف سالروز درگذشت ستاره ي موسيقي كُردي زنده ياد خانم مرضيه فريقی

 

(مه رزيه فه ريقي) را به تمامي ملّت داغدار كُردستان (كوردستان) تسليت مي گوييم.

 

       

      

  نویسنده: شاهۆ ׀ تاریخ: سه شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۶ ׀ موضوع: ׀

 

© All Rights Reserved to trifaymang.Blogfa.com / Theme by: iTheme